Privacy & Cookie Policy

Scito Media B.V., gevestigd aan Dragonder 7, 5554GM Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via Scitomedia.com, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Scito Media B.V.
Dragonder 7,
5554GM Valkenswaard
+31 40 202 7865

e-mail: info@scitomedia.com

website: https://www.scitomedia.com

Welke gegevens verwerken we, waarom en hoelang?

 • Algemeen

Wanneer je gebruik maakt van Scitomedia.com, verwerkt Scito Media B.V. bepaalde algemene persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaattype

Scito Media B.V. verzamelt die algemene gegevens in de server log files. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website correct en optimaal weer te geven, de levensvatbaarheid op lange termijn van onze IT-systemen en websitetechnologie te waarborgen, en de bevoegde instanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Scito Media B.V. analyseert de verzamelde gegevens anoniem en bewaart ze los van de persoonsgegevens die je zelf aan Scito Media B.V. verschaft.

Scito Media B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, met een maximum van 50 maanden, tenzij anders vermeld.

 • Ons contacteren

We verzamelen de gegevens die je vrijwillig met ons deelt via ons e-mailadres of het contactformulier. Je vraag wordt behandeld door een medewerker van Scito Media B.V. die hiervoor verantwoordelijk is. Je gegevens worden alleen gebruikt voor de behandeling van je vraag en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden, tenzij uitdrukkelijk toegelaten of vereist door de toepasselijke wetgeving.

We bewaren de gegevens die je met ons deelt wanneer je contact opneemt voor de duur van het desbetreffende gesprek, maar niet langer dan 6 maanden na de sluiting van het gesprek, tenzij de toepasselijke wetgeving in individuele gevallen een langere bewaartermijn voorschrijft. Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd als uit de omstandigheden blijkt dat alle relevante feiten zijn opgehelderd of als je ons opdraagt je gegevens te wissen. Alle persoonlijke gegevens die in het kader van je gesprek met ons werden opgeslagen, worden in dat geval onmiddellijk gewist.

Verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scitomedia.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Scito Media B.V. houdt de vermelde persoonsgegevens bij op basis van een gerechtvaardigd belang, voor de eerder vermelde doelen correcte en optimale weergave van de website, het waarborgen van de levensvatbaarheid van onze IT-systemen en websitetechnologie en bescherming tegen cyberaanvallen.

Scito Media B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@scitomedia.com.

Maken we gebruik van cookies?

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we de website verder kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Een overzicht vind je onder ‘Delen we persoonsgegevens met derden?’.

Delen we persoonsgegevens met derden?

Scito Media B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende partners als dit noodzakelijk is voor een correcte en optimale werking van de website. Met partners die je gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Scito Media B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Scito Media B.V. jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Social plugins

We kunnen zogenaamde sociale plug-ins van sociale netwerken en soortgelijke platforms implementeren op bepaalde webpagina’s van deze website, zoals de knoppen “Delen” of “Vind ik leuk”. Wij gebruiken dergelijke plug-ins om je de mogelijkheid te geven interessante vacatures in sociale netwerken te delen of aan te bevelen en om onze diensten te promoten. Wij beschouwen deze doeleinden als in ons gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 Punt 1 lit. f) GDPR.

Op onze website kun je plugins van de volgende sociale netwerken vinden:

 • Plugins van Facebook.com dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”)
 • Plugins van Google+ dat geëxploiteerd wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)
 • Plugins van YouTube dat geëxploiteerd wordt door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, – belongs to Google Inc. – (“YouTube”)
 • Plugins van Twitter dat geëxploiteerd wordt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”)
 • Plugins van Pinterest dat geëxploiteerd wordt door Pinterest Headquarters 808 Brannan St. San Francisco, CA 94103, USA (“Pinterest”)
 • Plugins van LinkedIn, dat geëxploiteerd wordt door LinkedIn Corp., 559 N Mathilda Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA (“LinkedIn”)
 • Plugins van Whatsapp, dat geëxploiteerd wordt door WhatsApp Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA (“WhatsApp”)

De plug-ins zijn duidelijk te herkennen aan het logo van het bijbehorende sociale netwerk (vb. witte “f” op blauwe achtergrond voor Facebook).

Als je interageert met de plugins terwijl je ingelogd bent op het betreffende sociale netwerk, kan een dergelijk netwerk je social mediaprofiel correleren met informatie over je bezoek aan deze website (inclusief je IP-adres). Deze informatie wordt rechtstreeks naar de servers van de sociale netwerken gestuurd. Bovendien wordt de informatie die je van plan was te delen met het sociale netwerk gepubliceerd en aan je contactpersonen getoond. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacybeleid van de respectievelijke sociale netwerken.

 • Andere

  • Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”), die op deze website verslag uitbrengt over gebruikersinteracties.

De door Google Analytics verzamelde informatie wordt geanonimiseerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Volgens Google mag alleen in uitzonderingsgevallen het volledige IP-adres rechtstreeks naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden versleuteld. Alle door Google Analytics opgeslagen user-identifiers (bijv. Cookie-ID) worden na 50 maanden automatisch van de servers van Google verwijderd.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de beveiligings- en privacybeginselen van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Opt-Out: Je kunt de verwerking van je gegevens door Google Analytics voorkomen door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. De browser add-on is beschikbaar voor de meeste moderne browsers.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Scito Media B.V. en heb je het recht op beperking van de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou ter beschikking hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@scitomedia.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Scito Media B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De contactgegevens vind je hier: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Kan deze privacyverklaring wijzigen?

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde wijzigen met gevolgen voor de toekomst. De op dat moment geldende versie van dit beleid zal beschikbaar zijn op deze website. Hoewel we niet van plan zijn om dit beleid heel vaak te wijzigen, verzoeken we je altijd ons meest actuele beleid te controleren. De meest recente versiedatum staat onderaan deze privacyverklaring.

Datum laatste aanpassing: 5 juli 2018